Knektaparken 18 – Hålkartor

Hål 1 (Nytt hål)

Hål 2 (Nytt hål)

Hål 3

Hål 4

Hål 5

Hål 6

Hål 7

Hål 8

Hål 9

Hål 10

Hål 11

Hål 12 (Nytt hål)

Hål 13

Hål 14

Hål 15

Hål 16

Hål 17

Hål 18