A6 Hålinformation

Hålinformation för A6 discgolfpark, vit slinga, 18 hål. Par 62

<- Tillbaka till banöversikt

Senast ändrad: 2020-05-23.

Uppdatering 2020-05-23: Idag gjordes ytterligare 3 tees klara. Nu är 15 av 18 tees helt klara. På hål 12 har vi gjort sweetspot större genom att plocka ner träd mm. Hål 17 har nu även en platt tee med grus.

Uppdatering 2020-05-16: Ändrat reglerna på hål 8 (ö-hålet). Detta hål spelas nu som hazard utanför ön. Hamnar du utanför ön spelar du där discen är men med ett pliktkast.

Uppdatering 2020-05-10: Denna helg har det hänt mycket på banan. Vi har gjort 9 tees klara. Nu är det 12 av 18 tees som är klara.

OBS! Banan är fortfarande under uppbyggnad och saker ändras just nu ganska ofta.

Allmän regel som gäller på hela banan. Hamnar man i en rishög har man möjlighet att nyttja regeln fri dropp bakåt i korglinjen.

Hål 1
Par 3
70 meter
OB: Bäcken till höger.
Utkast: Klart!
Nästa utkast: 40 meter snett vänster bakåt.

Hål 2
Par 3
117 meter
Kast uppför och korgplacering till höger.
OB: Inget.
Utkast: Klart!
Nästa utkast: Följ pil i korg 30 meter.

Hål 3
Par 4
193 meter
Placeringskast till höger mot en korridor bakom skogsdungen, korgplacering ovanför vägen. Mandopil för att man inte ska kasta över 10:ans korg.
OB: Bäck till höger och allt på högersida om bäcken.
Utkast: Klart!
Nästa utkast: 20 meter uppför.

Hål 4
Par 3
89 meter
Kast över skogsdunge och dike, korg till höger.
OB: Inget. Vatten räknas som tillfälligt.
Utkast: Klart!
Nästa utkast: Följ pil 40 meter.

Hål 5
Par 3
100 meter
Korgplacering förbi eken.
OB: I bäcken till vänster och allt på vänster sida om bäcken.
Utkast: Klart!
Nästa utkast: Följ stig till ravinen åt vänster.

Hål 6
Par 3
53 meter
Kast över bäck och korg till vänster.
OB: I bäcken.
Utkast: Klart!
Nästa utkast: Gå upp på öppna ytan och följ stigen.

Hål 7
Par 4
161 meter
Kast genom korridor, fortsätter svagt vänster.
OB: Inget. Vatten räknas som tillfälligt.
Utkast: Klart!
Nästa utkast: Vänster 25 meter.

Hål 8
Par 3
55 meter
Ö-hål
OB: Allt utanför ön är hazard. Hamnar du utanför ön spelar du där discen är men med ett pliktkast.
Utkast: Ej påbörjat
Nästa utkast: Gå höger förbi utkast 12.

Hål 9
Par 4
196 meter
Kast över rishögarna ut på fältet, korgen är placerad i trådkorridor neråt.
OB: Inget. Vatten räknas som tillfälligt.
Utkast: Klart!
Nästa utkast: Bakåt vänster mot diket.

Hål 10
Par 4
178 meter
Kast upp på fältet förbi äppelträdet med tänkt andra kast 90 grader åt höger och korgplacering uppför. Mandatory att gå igenom den översta öppningen när man kastar över diket (för att inte kasta över 3:ans fairway). Pil finns uppsatt.
OB: Inget. Vatten räknas som tillfälligt.
Utkast: Grävt, men väldigt blött. Hitta en torr plats i närheten att kasta ifrån. Vi kommer behöva dränera området för att teen ska hålla.
Nästa utkast: Gå mellan rishögarna.

Hål 11
Par 3
76 meter
Dold korgplacering bakom björkarna, från rishögarna kasta till vänster
OB: Vägen och allt till vänster om vägen.
Utkast: Klart!
Nästa utkast: Följ vägen åt höger nedanför korg 8 (Ö-hålet) och efter rishögarna ligger utkastet framför en trädkorridor.

Hål 12
Par 4
157 meter
Korridorkast till sweet spot vid kulle ca 55 meter fram, nästa kast följer traktorvägen till korg som är placerad efter diket ca 100 meter längre fram.
OB: Inget. Vatten räknas som tillfälligt.
Utkast: Klart!
Nästa utkast: Träterrassen snett bakåt höger.

Hål 13
Par 3
61 meter
Högerkrok hål.
OB: Inget. Vatten räknas som tillfälligt.
Utkast: Träterrass, klart!
Nästa utkast: Nerför och sedan till vänster.

Hål 14
Par 3
90 meter
Lätt s-kurva.
OB: Inget. Vatten räknas som tillfälligt.
Utkast: Klart!
Nästa utkast: Gå till vänster uppför backen, utkastet ligger ovanför backen.

Hål 15
Par 4
191 meter
Sweetspot ca 100 meter fram och korg ca 95 meter ytterligare framåt.
OB: Inget. Vatten räknas som tillfälligt.
Utkast: Klart!
Nästa utkast: Gå ut till traktorvägen och vänster, utkastet ligger sedan på höger sida efter ca 40 meter, vid en kapad björk.

Hål 16
Par 3
114 meter
Kast längst vägen, korg till vänster vid päronträden.
OB: Inget. Vatten räknas som tillfälligt.
Utkast: Klart!
Nästa utkast: Gå upp till höger förbi mötesskylt, i sluttning finns nästa utkast.

Hål 17
Par 3
78 meter
Utförshål i ravinen över bäcken.
OB: I vatten.
Utkast: Grävning och grus klart, ska bli större tee.
Nästa utkast: Gå över stigen och upp över kanten så ligger utkastet sedan till höger.

Hål 18
Par 5
247 meter
Följ korridoren ner till botten och sedan uppför backen. Korg ligger sedan till höger ca 60 meter bort.
Utkast: Klart!
OB: I vattnet i bäcken. Övrigt vatten räknas som tillfälligt. På GCV och höger sida.
Nästa utkast/startplats: Till vänster.