A6 Hålinformation

<- Tillbaka till banöversikt

Hålinformation för A6 discgolfpark, vit slinga, 18 hål.

Senast ändrad: 2021-08-30

Par: 62
Banrekord: Carl Falk 56 kast (-6) Jb-golfen 2020-09-09

Allmän regel som gäller på hela banan. Hamnar man i en rishög har man möjlighet att nyttja regeln fri dropp bakåt i korglinjen

Hålkartor

Hål 1

Hål 2

Hål 3

Hål 4

Hål 5

Hål 6

Hål 7

Hål 8

Hål 9

Hål 10

Hål 11

Hål 12

Hål 13

Hål 14

Hål 15

Hål 16

Hål 17

Hål 18

Uppdatering 2020-07-15: Den 14:e och 15:e juli byggdes broar och trappor på hål 3, 4 och 10. Hål 12 fick lite översyn och några träd framme vid korg togs ned.

Uppdatering 2020-06-07: Nu är ALLA utkast klara!

Uppdatering 2020-05-23: Idag gjordes ytterligare 3 tees klara. Nu är 15 av 18 tees helt klara. På hål 12 har vi gjort sweetspot större genom att plocka ner träd mm. Hål 17 har nu även en platt tee med grus.

Uppdatering 2020-05-16: Ändrat reglerna på hål 8 (ö-hålet). Detta hål spelas nu som hazard utanför ön. Hamnar du utanför ön spelar du där discen är men med ett pliktkast.

Uppdatering 2020-05-10: Denna helg har det hänt mycket på banan. Vi har gjort 9 tees klara. Nu är det 12 av 18 tees som är klara.