Banor

John Bauer FGK ansvarar för Knektaparkens 18- och 9-hålsbanor.

I Jönköping finns förutom dessa banor även några mindre banor med varierande längd och skötselnivå. De flesta av dessa ligger med på en översiktskarta.

  • Åsabadet – En 9-hålsbana i vacker tallskog. Utmärkt nybörjarbana och även platsen där vår mörkergolf avgörs. Bankarta.
  • Vidablick – En 9-hålsbana utanför Bankeryd som drivs av KFUM. För mer info, kontakta KFUM. Bankarta.
  • Österängen – Nio korta hål i fin parkmiljö nära Österängens centrum och Österängsskolan.
  • Barnarp – 9-hålsbana som invigdes 2015. Mer information. Bankarta.
  • Brittebo – Utanför Bottnaryd har Brittebo Lägergård några korgar uppsatta. Kontakta dem på facebook för mer info.
  • Öxnehaga – Några korgar kring Öxnehaga centrum.
  • Råslätt – En enklare bana som behöver lite omsorg.
  • Dalvik – Tre korgar med alternativa utkast i anslutning till skolgård. Bankarta.
  • Ljungarumsskolan – Fem korgar runt en grusplan men tyvärr inga markerade utkast.

I närområdet finns fler banor.

Känner du till något ställe med korgar som borde vara med här i listan, hör av dig till jb@jbfgk.se