Banor

John Bauer Discgolf ansvarar för Knektaparkens 18- och 9-hålsbanor samt A6 Discgolfpark.

I Jönköping finns förutom dessa banor även några mindre banor med varierande längd och skötselnivå. De flesta av dessa ligger med på en översiktskarta.

  • Åsabadet – En 9-hålsbana i vacker tallskog. Utmärkt nybörjarbana och även platsen där vår mörkergolf avgörs. Mer information. Bankarta.
  • Vidablick – En 9-hålsbana utanför Bankeryd som drivs av KFUM. För mer info, kontakta KFUM. Bankarta.
  • Österängen – Nio korta hål i fin parkmiljö nära Österängens centrum och Österängsskolan. Bankarta.
  • Barnarp – 9-hålsbana som invigdes 2015. Mer information. Bankarta.
  • Brittebo – Utanför Bottnaryd har Brittebo Lägergård några korgar uppsatta. Kontakta dem på facebook för mer info.
  • Öxnehaga – Några korgar kring Öxnehaga centrum.
  • Råslätt – En 9-hålsbana invigdes 2005 men har tyvärr inte fått den omsorg den behöver och idag står endast tre korgar kvar. Ursprunglig bansträckning.
  • Dalvik – Tre korgar med alternativa utkast i anslutning till skolgård. Bankarta.
  • Ljungarumsskolan – Fem korgar runt en grusplan men tyvärr inga markerade utkast.
  • JöransbergJöransbergs byalag har anlagt 9 hål på Jöransäng. Bankarta.

I närområdet finns fler banor.

Känner du till något ställe med korgar som borde vara med här i listan, hör av dig till info@jbdg.se