A6 Discgolfpark

Hålinformation

Hålkartor, OB-regler, bilder etc finns här:
A6 hålinformation.

Öster om Bataljonsgatan på A6-området i Jönköping anlägger John Bauer FGK nu en ny discgolfpark. Vi börjar med att bygga 18 hål på en bana som ska vara utmanande för de bästa men ändå spelbar för de flesta. Framöver kommer också en korthålsbana för nybörjare att läggas ut.

Hitta hit: https://goo.gl/maps/WrpwXXaLG6NmABFa6

Arbetet är tidskrävande och den som vill får gärna hjälpa till. Framförallt behöver alla hål rensas på träd, grenar, buskar och skräp. Den som vill hjälpa till får gärna kontakta Marcus som är samordnare över arbetet.

Arbetsgrupp

Marcus Johansson, 070-510 53 18.
Alexander Uhnell
Mejla gruppen: a6dgp@jbdg.se

Bankarta

Eftersom banan fortfrande är under arbete är bankartan nedan provisorisk och saker kan ha ändrats.

Hålkartor, OB-regler, bilder etc finns här:
A6 hålinformation.