Knektaparken 18 – OB-regler

OB-regler för discgolfbanan i Knektaparken, 18 hål

Senast uppdaterad: 2018-07-04

Utöver nedanstående regler gäller PDGA:s standardregler, se pdga.com, samt Svenska Discgolfförbundets regleringar för scoring, felsummering och rökning.

Förkortningar och förklaringar

DZ = Dropzone. Alternativt utkastplatta efter felaktigt kast.
GCV = Gång- och cykelväg.
Mandatory = Obligatorisk väg ena sidan om ett hinder. Vanligtvis markerad med en pil.
OB = Out of bounds. Utanför banans gränser.

Hål 1 a/b

OB på cykelbana mot Odengatan och förbi.

Hål 2

OB grusväg till höger och förbi, samt asfalterad gångbana mot Odengatan.

Hål 3

OB i vatten och där ob-pinnar markerar, på del av bron utanför vattenlinje eller OB-pinnar, på ön samt på och utanför GCV till vänster. Om utkastet hamnar OB sker nästa kast från dropzonen vid kanalkanten med ett pliktkast. Detta gäller även om discen passerat land på andra sidan kanalen. Detta gäller även samtliga kast som görs på utkastsidan av kanalen tills discen lagt sig säkert på korgsidan.

Hål 4

OB på bilväg till höger, GCV till vänster och förbi samt utanför alla dessa.

Hål 5

OB i vatten samt på och utanför GCV till höger. Den del av bryggan som ligger över mark är spelbar men resten är OB. Mandatory till vänster om träd med markerad pil framför utkast. Vid missad mandatory sker nästa kast från tee med ett pliktkast.

Hål 6

OB i vatten. Vid samtliga kast från tee som hamnar OB sker nästa kast åter från tee med ett plikt kast. Vid övriga kast gäller vanliga OB-regler.

Hål 7

OB i dammen (till vänster om gångväg fram till markeringspinnar), på bilaffärens parkering, stensättningen vid flaggstängerna samt på och utanför den asfalterade GCV, som går bakom korgen.
Området mellan dammen och parkeringen är OB.

Hål 8

OB på och utanför GCV till vänster. Mandatory till höger om det vänstra trädet närmast utkastet. Vid missad mandatory sker nästa kast från markerad dropzon, DZ, till höger om mandatoryträdet med ett pliktkast.

Hål 9

OB i vatten och där ob-pinnar markerar men ej på bron. Mot Rocksjön gäller vattenlinje.

Hål 10

OB i och bortanför diket längs vänster sida och bortanför korgen. Diket saknar ofta vatten och därför markerar OB-pinnar gräns.

Hål 11

OB inne på förskolans gård, samt dike. OB-pinnar markerar diket.

Hål 12

OB bortanför korg på bilväg. Mandatory till vänster om markerat träd. Vid missad mandatory sker nästa kast från tee med ett pliktkast.

Hål 13

Typ av Ö-hål. Ytan där korg står är fairway, GCV och utanför är OB. OB-kast från tee ger plikt och nästa kast görs från Dropzon, till höger om korg. Vid övriga kast gäller vanliga OB-regler.

Hål 14

OB på parkering förbi korg. Observera dold gångbana bakom grushögar. OB på gård till höger. Lokal lättnad, OB-kast som skall markeras i buske får markeras 1 m utanför buske (ej närmare korg) utan extra plikt.

Hål 15

Var uppmärksam på lekande barn på toppen av kullen.

Hål 16

OB på och till höger om GCV. Dropzone vid ob på första kastet.

Hål 17

OB i vatten, på och utanför GCV från och med bron och bortåt. Vattengräns delvis markerad med stolpar. OB innanför stängsel till parkering.

Hål 18

OB i vatten (dammen), bilvägen och parkeringen till vänster, på och utanför GCV till höger. Vattnet i diket längs bilvägen räknas som tillfälligt.